Vzdělávání

Lektorská činnost

Vzdělávání

Lektorská činnost

Vykonávám lektorskou činnost z oblasti adiktologie pro pomáhající profesionály (pěstouny, sociální pracovníky, pedagogy a další).

Jedná se především o vzdělávání pracovních týmů organizací v sociálních službách (či pro klienty těchto služeb), pedagogů a metodiků prevence na školách, pěstounů či jiných pracovních skupin.

Vzdělávání pro vás připravím dle vaší zakázky. Můžete si vybrat např. z těchto témat:

  • Alkohol, nealkoholové návykové látky a patologické hráčství
  • Jak můžete poznat, že váš blízký (dítě či jiný člen rodiny), kolega v práci, klient nebo student užívá drogy
  • Jak u svých dětí předcházet problémům s drogami a jak je překonávat, pokud nastanou
  • Informace o rezidenční (Psychiatrická léčebna, Terapeutická komunita, Doléčovací centrum) a Ambulantní (AT ambulance, Adiktologické poradny či centra apod.) formě léčby
  • Testování na návykové látky
  • Nové přístupy a pohledy na léčbu


Cena za vzdělávání

Cena za 50 minut vzdělávání:  1 500 Kč


                                      Objednejte si vzdělávání

             Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám ozvu co nejdříve zpět