Supervize

Odborná pomoc pro ty, kteří pomáhají

Nabízím tyto formy supervizní spolupráce:

 • individuální supervize - pracuje se s jedním pomáhajícím profesionálem, který může tuto formu supervize využít k bezpečnému rozhovoru jak o profesních záležitostech, které je obtížné otevírat před dalšími lidmi, tak k soustředěné spolupráci na konkrétním případu práce s klientem, která představuje v dané chvíli pro pracovníka výzvu.
 • skupinové supervize - jde o skupinovou formu individuální supervize (tzn. témata k projednávání přináší jednotlivci, nicméně se realizují za účasti dalších účastníků supervizního skupinového setkání), účastníci supervize jsou spojeni společnou oblastí činnosti, ale ne vždy společným pracovištěm. Cílem této formy supervize je rozvoj jednotlivců s využitím skupiny, proto se při práci na tématech účastníků využívá mj. podpory od skupiny, nápadů, reflexí a zkušeností ostatních členů skupiny. Supervizor skupinu vede tak, aby se pracovalo na dohodnutém cíli a zároveň bylo ošetřeno bezpečí každého účastníka supervize. Podrobnosti v sekci skupiny.
 • týmové supervize - supervizní konzultace s týmem spolupracovníků (tj. se všemi členy týmu jedné organizace, kteří jsou zapojeni do rozvoje nebo řešení tématu), zaměřují se na zlepšení činnosti a fungování celého týmu nebo celé organizace. Tato forma supervize se hodí pro všechny týmy pomáhajících profesionálů, zajišťující např. realizaci projektu či poskytování určité (např. sociální, zdravotní aj.) služby.

Délka jednoho supervizního setkání u individuální supervize je obvykle 60 - 90 minut, u skupinové a týmové supervize 3 - 5 hodin ( z důvodu poskytnutí dostatečného prostoru pro všechny účastníky supervize). Vše co se odehraje a vysloví během supervize podléhá mlčenlivosti.

Systemická supervize

způsob, kterým pomáhám

Nespravuj co není rozbito!...ani se v tom nešťourej!


Dělej co funguje!


Namísto toho, co nefunguje, dělej něco jiného!

Při supervizích se opírám o ,,na řešení orientovaný přístup" Steva de Shazera a Insoo Kim Berg a o zakázkový model Kurta Ludewiga.

Hlavní přínosy pro supervidované pracovníky u ,,na řešení orientovaného přístupu" vidím v tom, že:

 • netrávíme společně čas zkoumáním příčin problému, naopak společně rozvíjíme řešení, pozitivní změnu (to, co supervidovaný chce)
 • společně objevujeme co dělají supervidovaní dobře, co umí
 • co lze, tady a teď, během naší spolupráce udělat pro to, aby jste byli ve své budoucnosti spokojeni (hledáme společně vaše jedinečná řešení)

Přínosy zakázkového modelu pro supervidované pracovníky: pomocí vyjasňování (bežná součást každého rozhovoru) se supervidovaným podaří formulovat svou zakázku (své přání) co nejkonkrétněji. Supervizor vás během spolupráce podporuje, pomáhá využít konstruktivní potenciál rozhovoru k nalezení nejužitečnějšího řešení a pomáhá otevírat nové možnosti, jak věcem rozumět (jak je ,,mít" užitečné).

ceník a organizační podmínky


Konkrétní organizační podmínky a cenu zakázky dojednávám s každým zájemcem o supervizi individuálně, zpravidla během osobního setkání nebo telefonicky.  Cena za supervizní práci je smluvní, její stanovení závisí na dojednaném obsahu, formě, místě realizace, celkovém rozsahu zakázky i počtu na supervizi participujících profesionálů.

Pro orientaci zájemců o supervizi zde uvádím nástin obvyklých organizačních a finančních podmínek, z něhož vycházím při dojednávání zakázky:

Individuální supervize (50 minut)

balíček 3-9 sezení (cena za sezení 1 300 Kč), balíček 10+sezení (cena za sezení   

1 100 Kč)

1500 Kč

Skupinová supervize (50 minut)

minimální doba trvání je 3 hodiny

1200 Kč

Týmová supervize (50 minut, do 5 členů / 6-12 členů)

obvykle 3-5 hodin na jedno setkání

1200/1500 Kč

Přijímám také platby kryptoměnami (BTC, ETH, DAI, USDT, MATIC).

Veškeré služby nabízím i online (Zoom, Whatsapp, Teams, Google meet aj. aplikace)

Reference


 • Velmi příjemná atmosféra, umí navodit bezpečnou a klidnou atmosféru.   Vlaďka
 • I při prvním shledání jsme mluvili bez ostychu a strachu.     Hanka
 • Schopnost naslouchat, nenásilné vedení k nalezení řešení.       Martin
 • Profesionální vedení každé supervize (oceňování, povzbuzení, dodržování stanovených pravidel).     Janka
 • Není žádná obava z toho, že by ,,soudil'' supervidované osoby.     Veronika

Objednejte si supervizi

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám ozvu co nejdříve zpět.