Koučování

Otevírá to, co je v lidech nejlepší a umožňuje jim tak žít plnohodnotný život

Systemické koučování je cesta pomoci partnerům (koučovaným) k co nejrychlejšímu a nejúčinnějšímu profesionálnímu rozvoji. Zaměřuje se především na:
  • rychlý rozvoj pracovních schopností a dovedností dle odbornosti pracovníků,
  • výrazné zlepšování sebereflexe (přemýšlení o tom co, proč a jak dělám, zda je to  nejužitečnější a co, nebo jak by mohlo být užitečnější),
  • rozvoj sebeorganizace (efektivní využívání času, maximální využívání vlastních možností, schopnost intenzivního seberozvoje),
  • uvědomění si svých zdrojů (vnitřních i vnějších) a následně jich lépe využívat, více poznat sám sebe,
  • dosažení a naplnění partnery definovaných cílů.

Během koučování se opírám o ,,na řešení orientovaný přístup" Steva de Shazera a Insoo Kim Berg a o zakázkový model Kurta Ludewiga.

Nabízím tyto formy profesionální spolupráce:

individuální koučování -  je vhodné pro majitele firem, nejvyšší management firmy, členy správní rady, začínající i zkušené manažery, personalisty, manažery projektů, podnikatele, obchodníky apod. 

  • vám umožní lépe pochopit, kdo jste a jak využívat váš talent a silné stránky,
  • dokáže odemknout váš potenciál pomocí vaší osobní jedinečnosti,
  • vám pomůže využívat vaše minulé zkušenosti jako zdroje na cestě k cíli,
  • vám pomůže vybudovat lepší rovnováhu mezi svým životem a prací

týmové koučování - je orientováno na zefektivnění a prohloubení komunikace mezi jednotlivými členy týmu (zlepšuje vzájemnou spolupráci). Soustřeďuje zdroje a motivaci týmu, poskytuje prostor každému členu týmu uplatnit své dovednosti. Zvyšuje výkonnost týmu jako celku a buduje lepší atmosféru na pracovišti.

Frekvence a celková délka koučování:

Úspěšné individuální koučování má obvykle 5 - 10 koučovacích konzultací dle dojednané zakázky. Jedna konzultace trvá nejčastěji hodinu a půl (90 minut). Počet konzultací a odstupy mezi jednotlivými konzultacemi se domlouvají vždy individuálně a vycházejí z potřeb, časových a finančních možností koučovaného na jedné straně a časových možností kouče na straně druhé.

Obvyklý počet setkání úspěšného týmového koučování se pohybuje obvykle do 10-ti konzultací  (zpracování jednoho zadání). Nicméně rozsah a frekvence týmového koučování se domlouvá vždy individuálně.

ceník za koučování

Individuální koučování (60 minut)

2 500 Kč

Týmové koučování (60 minut)

4 000 Kč

Přijímám také platby kryptoměnami (BTC, ETH, DAI, USDT, MATIC).

ZVÝHODNĚNÉ CENY PRO DROBNÉ ŽIVNOSTNÍKY, ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PRO DALŠÍ "POMÁHAJÍCÍ PROFESIONÁLY"

Individuální koučování (60 minut)

1 500 Kč

Týmové koučování (60 minut)

2 500 Kč

Veškeré služby nabízím i online (Zoom, Whatsapp, Teams, Google meet aj. aplikace) 

Objednejte si koučování

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám ozvu co nejdříve zpět.