O Břetislavu Kantorovi

VÁŠ ÚSPĚCH JE PRO MNE MOTIVACÍ

 

Břetislav Kantor

supervizor, kouč, psychoterapeut, párový a rodinný terapeut, lektor

Břetislav působí v oblasti psychologického poradenství již od roku 2009, koučování a supervizi se věnuje od roku 2015.

Břetislav vystudoval sociální práci se zdravotním profilem (Mgr.) FSS OU v Ostravě, během tohoto studia strávil 2 semestry na Hogeschool van Amsterdam (Nizozemí). Dále absolvoval psychoterapeutický výcvik MOVISA III, Komplexní systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu modelu růstu Virginie Satirové (690 hod, 2009-2012) a absolvoval komplexní výcvik v SYSTEMICKÉ SUPERVIZI A KOUČOVÁNÍ pro pomáhající profesionály (500 hodin, 2015-2017). Břetislav má desetileté zkušenosti z oblasti psychologického poradenství a je vedoucím Terapeutického centra Renarkon o.p.s. (ambulantní léčba - odborné sociální poradenství). Také spolupracuje s Probační a mediační službou ČR (externí psychoterapeut pro oběti násilných trestných činů) a je autorem několika konferenčních příspěvků.

Břetislav je místopředsedou a spoluzakladatelem Sagittas group, z.s. - Institutu supervize, koučinku, terapie a vzdělávání. Je také předsedou odborné sekce A.N.O. (Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním ) v oblasti ambulantních služeb.

 

Další odborné vzdělání

 • Hypnoterapie zaměřená na řešení - využití přímých a nepřímých sugescí při spoluvytváření řešení s klienty (160 hodin, MPSV),
 • Systemická práce s rodinou (32 hod, MPSV),
 • Využití technik modelu růstu v sociálních službách (15 hod, MPSV),
 • Arteterapie pro pomáhající profese (24 hod, MPSV),
 • Práce s motivací klienta a hranice služby (16 hod, MPSV)
 • Řešení finanční situace zadlužených a předlužených osob v praxi (24 hod, MPSV),
 • Práce s uživateli konopných drog v léčebných a poradenských službách (48 hod, MPSV),
 • Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy (MPSV),
 • Case Management ( 16 hod, MPSV),
 • Kontrakt a individuální plánování (20 hodin, MPSV),
 • Prevence relapsu (16 hodin, MPSV),
 • Obtížná komunikace v pomáhajících profesích I-IV (rozsah 32 hodin, MPSV),
 • Socioterapie v sociální práci (MPSV),
 • Workshop Rodinné mapy (rozsah 15 hodin, MPSV),
 • Výcvik v komunitní práci - Komunitní práce jako metoda inkluze Romů (rozsah 52 hodin, MPSV, MŠMT)
© 2016 Břetislav Kantor All rights reserved      Mgr. Břetislav Kantor, Generála Hrušky 2, Ostrava, 70900, +420 777 856 223
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!