Skupiny

„Když chcete otevřít zamčené dveře, nepotřebujete podrobnou analýzu zámku, ale klíč, který do zámku pasuje.“ Steve de Shazer

Skupinová supervize pro pomáhající profesionály 

Jde o skupinovou formu individuální supervize (tzn. témata k projednávání přináší jednotlivci, nicméně se realizují za účasti dalších účastníků supervizního skupinového setkání), účastníci supervize jsou spojeni společnou oblastí činnosti, ale ne vždy společným pracovištěm. Cílem této formy supervize je rozvoj jednotlivců s využitím skupiny, proto se při práci na tématech účastníků využívá mj. podpory od skupiny, nápadů, reflexí a zkušeností ostatních členů skupiny. Supervizor skupinu vede tak, aby se pracovalo na dohodnutém cíli a zároveň bylo ošetřeno bezpečí každého účastníka supervize.

V lednu r. 2023 otevírám skupinovou supervizi pro pomáhající profesionály:

  • Skupinová supervize vám přinese jedinečnou možnost se na chvíli zastavit a sdílet svoje otázky s dalšími profesionály z jiných týmů, kteří mají obdobné zkušenosti a můžou pracovat jiným přístupem. Společně vytvoříme bezpečný prostor pro proces supervizní práce ve skupině, který bude zaměřený na řešení obtížných situací a učení se prostřednictvím vlastní zkušenosti a zkušenosti ostatních členů skupiny. Čekají nás nové pohledy, vzájemná inspirace, objevování nových cest, nových odpovědí a dalších otázek.
  • Skupinová supervize je určena pro sociální pracovníky, ostatní pracovníky v sociálních službách, psychology a psychoterapeuty.

    • Skupina bude mít 3 - 6 členů a bude uzavřená (nebude možné do ní během roku přistoupit).
    • Skupina se během roku 2023 sejde 6krát (tzn. jednou za 2 měsíce), konkrétní data a čas budou upřesněna přihlášeným účastníkům. Jedno setkání bude trvat 3 hodiny.
    • Cena za 6 setkání skupinové supervize: 9 000 Kč/účastníka (tzn. 1 500 Kč/setkání/účastníka). Platbu lze provést v jedné nebo ve dvou splátkách (cena zahrnuje práci supervizora, pronájem místnosti pro skupinu, drobné občerstvení).
    • Přihlášky zasílejte průběžně na email (bretislavkantor@gmail.com), telefonicky či SMS na číslo +420 777 856 223 nebo pomocí formuláře "Přihlaste se na skupinu" na této stránce.

Přijímám také platby kryptoměnami (BTC, ETH, DAI, USDT, MATIC).

Přihlaste se na skupinu

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám ozvu co nejdříve zpět.